ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ CARL ORFF & Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ.

ΣΑΒΒΑΤΟ  30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΑΝΟΥ (ΜSc  Μουσικοπαιδαγωγός)   ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΏ Οι παιδαγωγοί κάθε γνωστικού αντικειμένου οφείλουν να γνωρίζουν

Συμμετοχή