Εκδόσεις ΝήσοςΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ •   Κόστος 20 ευρώ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ (ΜΑ, PhD, ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, ΤΕΑΠΗ, ΣΕΑ, ΕΚΠΑ)

 

Η σύνθεση είναι ένα εργαλείο προσέγγισης της μουσικής το οποίο χρησιμοποιείται στην οργανωμένη μουσική εκπαίδευση (ωδεία, μουσικές σχολές) για συγκεκριμένα ήδη όπως για παράδειγμα ο κύκλος των θεωρητικών σπουδών. Η σύνθεση όμως μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, εκεί δηλαδή που η μουσική είναι ένα διδακτικό αντικείμενο εγκύκλιων σπουδών, ως ένα εργαλείο παιδαγωγικής προσέγγισης της μουσικής. Η σύνθεση στην δυτική κυρίως μουσική σκέψη αποτελείται από ένα πρωτογενές  ηχητικό υλικό το οποίο επεξεργάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα οργανωμένο μουσικό γεγονός. Τόσο η διαδικασία όσο και το τελικό προϊόν είναι μια πορεία γνώσης των στοιχείων που απαρτίζουν τη μουσική και αναπτύσσουν την λανθάνουσα μουσικότητα του παιδιού.

 

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.