ΣΑΒΒΑΤΟ  11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΣΑΛΩΜΗ ΚΑΦΟΥΡΗ (PhD Ψυχολόγος- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια)

Τι συμβαίνει όταν ένα μέλος στην οικογένεια νοσεί; Πως το επικοινωνούμε στα υπόλοιπα μέλη, τι συμβαίνει στο σύστημα της οικογένειας; Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις συνέπειες που έχει η εμφάνιση μιας ασθένειας στο σύστημα και τα υποσυστήματα της οικογένειας, πως η ισορροπία της οικογένειας αλλάζει και πως βοηθάμε τα μέλη να ανταπεξέλθουν.

 

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως, εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί ο συμμετέχοντας

 χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός της χαρακτήρας