ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός Μουσικής, Διδάκτωρ ΤΜΣ Ιονίου Παν/μίου Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Μέλος συγγραφικής ομάδας Διδακτικού Πακέτου Μουσικής Α΄ και Β΄ Δημοτικού)

Βασικός προσανατολισμός των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι η επικέντρωση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ιδιότητα του δημοκρατικού και ενεργού πολίτη και τη μελλοντική επιτυχία στο εργασιακό περιβάλλον. Βασική κατηγορία των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα είναι οι δεξιότητες μάθησης (4Cs), που περιλαμβάνουν την επικοινωνία, τη συνεργατικότητα, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. Στη διάρκεια της ημερίδας θα εξερευνήσουμε το ρόλο των μαθημάτων τέχνης, με ιδιαίτερη επικέντρωση στη μουσική αγωγή, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων μάθησης. Μέσα από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες θα ανακαλύψουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να σχεδιάζουμε το μάθημά μας, ώστε να προωθεί τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, την επικοινωνία και την αποδοτική συνεργασία, καθιστώντας τους σημερινούς μαθητές/τις σημερινές μαθήτριες και αυριανούς/ές πολίτες ικανούς/ές να εξελίσσονται διαρκώς και να προσαρμόζονται με ευελιξία στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού περιβάλλοντος

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

ΚΟΣΤΟΣ :50 ΕΥΡΏ