ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΡΟΥ  (Φιλόλογος, MSc Ψυχολόγος Εφηβικής & Αναπτυξιακής Υγείας)

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ειδικούς και φοιτητές που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς κ.α.) καθώς και γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τη φύση της δημιουργικής σκέψης.
Στόχοι: Να αναγνωρίσουν ιδιότητες της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, όπως και χαρακτηριστικά των κριτικών και δημιουργικών ατόμων προκειμένου να καθορίζουν μαθησιακούς στόχους. Να γνωρίσουν στρατηγικές μάθησης που θα τους επιτρέπουν να δημιουργούν ένα κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης στη σχολική τάξη.

Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές ανάπτυξης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και να εξασκηθούν στην οργάνωση δραστηριοτήτων που τις προωθούν. Να αναγνωρίσουν τα παιδαγωγικά οφέλη αυτών των τεχνικών στην αποφόρτιση, «αποδραματοποίηση» της διδακτικής πράξης και στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.

 

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως. 

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ