ΣΑΒΒΑΤΟ  4  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΡΟΥ  (Φιλόλογος, Ψυχολόγος MSc Εφηβικής & Αναπτυξιακής Υγείας)

 

ΚΟΣΤΟΣ 50 ΕΥΡΩ

Στην ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ειδικούς και φοιτητές που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς κ.α.)καθώς και γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τις ανάγκες και δυσκολίες του γονέα σε σχέση με τον ρόλο του. Στόχοι: Να αναγνωρίσουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους.
Να γνωρίσουν στρατηγικές προώθησης της ψυχικής ανθεκτικότητας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Να έρθουν σε επαφή με τεχνικές καλλιέργειας της ψυχικής ανθεκτικότητας στην τάξη ή στη συμβουλευτική γονέων και εφήβων. Να ασκηθούν βιωματικά σε κάποιες από αυτές τις τεχνικές.

 

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΥΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.