« Ηχώ & Νάρκισσος »&« Ο Μύθος του Φαέθων ».

ΣΑΒΒΑΤΟ  11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ (PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παν/μιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας ,Πρώιμη παιδική ηλικία)

ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΏ

 

Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα διεθνώς τονίζουν την αξία του κινήματος STEAM που αποτελεί μία διεπιστημονική, ολιστική προσέγγισης της γνώσης. Οι επιστήμες, οι νέες τεχνολογίες, η μηχανική, οι τέχνες και τα μαθηματικά αποτελούν τους πυλώνες αυτής προσέγγισης. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εκπαιδευτικοί με αφορμή αρχαίους μύθους θα έχουν την ευκαιρία       να αναλύσουν επιστημονικές έννοιες (π.χ., μετάδοση ήχου, ανάκλαση, ζωντανοί οργανισμοί),·  να σκεφτούν πειράματα (π.χ., βύθιση και επίπλευση, ηχώ),· να συνδυάσουν αρχές της μηχανικής (π.χ., καθρέπτες),· να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες (π.χ., εκπαιδευτική ρομποτική, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας ),· να συμπεριλάβουν μαθηματικούς υπολογισμούς (π.χ., μετράμε την ταχύτητα του ήχου),·  να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις τέχνες (π.χ., εικαστικά/θεατρικό παιχνίδι).Μαθαίνοντας για το STEAM οι εκπαιδευτικοί θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα, όπως τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την κριτική και επιστημονική σκέψη, τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα και την ενεργό συμμετοχή στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως. Εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί

 ο συμμετέχοντας χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός της χαρακτήρας