ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΑΡΙΖΑΣ (Ηθοποιός – Εμψυχωτής  Θεάτρου – Θεατρικού Παιχνιδιού)

 

ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΏ

 

Πως οργανώνω  μια θεατρική παράσταση με βάση το θεατρικό παιχνίδι;

Από πού  θα αντλήσω αφορμές για να δημιουργήσω ένα  <<θεατρικό>> κείμενο.

Με ποια κριτήρια επενδύω  μουσικά  το δρώμενο μου ;

Πως προσαρμόζω ένα εορταστικά δρώμενο στις νέες συνθήκες του;

Όλα αυτά τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν

Α) << Δια ζώσης βιωματική συμμετοχή  >>Β) << Διαδικτυακή συμμετοχή  >>    μέσα από   θεωρητικές  κατευθύνσεις- οδηγίες.

 

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί ο συμμετέχοντας

 χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός της χαρακτήρας