ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΑΝΟΥ (ΜSc  Μουσικοπαιδαγωγός)

 

ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΏ

 

Η Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff προσφέρει τα μέσα για την προετοιμασία και την παρουσίαση μουσικοκινητικών δρώμενων στα πλαίσια των σχολικών εορτών. Οι παιδαγωγοί έχουν τη δυνατότητα αφού επιλέξουν ένα θέμα, όπως ένα παραμύθι, ένα ποίημα, μια ζωγραφιά ή κάποια δική τους ιδέα, να το επεξεργαστούν με τους μαθητές τους  εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα που παρέχει το Orff . Αυτή η προσπάθεια είναι δυνατόν να καταλήξει στην ολοκληρωμένη μουσικοκινητική απόδοση του θέματος και την παρουσίαση του στην προγραμματισμένη σχολική εκδήλωση.

Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν και να πειραματιστούν με θέματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως, εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί ο συμμετέχοντας

 χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός της χαρακτήρας