ΣΑΒΒΑΤΟ 27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

(Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής – ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)

 

ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΏ

 

Η μετάβαση από την μία βαθμίδα στην άλλη    είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ζωή του παιδιού Πόσο έτοιμο είναι  το παιδί να περάσει από το ένα στάδιο στο άλλο ; Είναι πολύ βασικό να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε πως αν το παιδί δεν έχει κατακτήσει κάποιες δεξιότητες θα δυσκολευτεί στην μετέπειτα μαθησιακή πορεία στο Δημοτικό Τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν το  παιδί να  μεταβεί  όσο το δυνατόν καλύτερα και ποιο δυναμωμένο στο Δημοτικό ;

Όλα αυτά  θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν στην  Ημερίδα για την σχολική ετοιμότητα

 

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως, εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί ο συμμετέχοντας

 χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός της χαρακτήρας