ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   

ΣΑΛΩΜΗ ΚΑΦΟΥΡΗ  (PhD Ψυχολόγος- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια)

Στην ημερίδα  θα γίνει αναφορά στον ορισμό και στα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδιά, καθώς επίσης και στις επιπτώσεις της κακοποίησης στο παιδί και στο οικογενειακό σύστημα.

Τέλος, θα συζητηθούν προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδιά.

 

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ