ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

ΣΑΛΩΜΗ ΚΑΦΟΥΡΗ  (PhD Ψυχολόγος- Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια)

Στην ημερίδα  θα γίνει αναφορά στον ορισμό και στα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδιά, καθώς επίσης και στις επιπτώσεις της κακοποίησης στο παιδί και στο οικογενειακό σύστημα.

Τέλος, θα συζητηθούν προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδιά.

Ορισμός της σεξουαλικής κακοποίησης.

  • Χαρακτηριστικά της σεξουαλικής κακοποίησης (συνθήκες κάτω από τις οποίες συμβαίνει, χαρακτηριστικά του δράστη, της οικο­γέ­νειας, κ.λπ.).
  • Επιπτώσεις της κακοποίησης στο παιδί και στο οικογενειακό σύστημα

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ