ΚΥΡΙΑΚΗ  31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΑΡΙΖΑΣ (Ηθοποιός – Εμψυχωτής  Θεάτρου – Θεατρικού Παιχνιδιού)

 

ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΏ

 

Το Θεατρικό Παιχνίδι ως παιδαγωγική και εκπαιδευτική μεθοδολογία αποτελεί ένα εργαλείο εμβάθυνσης και συνειδητοποίησης.

Το ζητούμενο είναι η κατανόηση της διαπραγματευόμενης έννοιας όχι μόνο σε ένα γνωσιακό επίπεδο αλλά και σε ένα βιωματικό-συναισθηματικό. Μέσα από τις τεχνικές του Θεατρικού Παιχνιδιού  και με αφορμή ένα λογοτεχνικό κείμενο ελάτε να  ζωντανέψουμε  το μάθημα της γλώσσας  μέσα στο σχολικό<< Δια ζώσης βιωματική συμμετοχή  >>   ή και το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πλαίσιο<<. Διαδικτυακή συμμετοχή  >>

 

Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί ο συμμετέχοντας

χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός της χαρακτήρας