ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ
(PhD,Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Χορού & Μουσικοκινητικής Αγωγής –Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.)

Η σύνδεση του λόγου της μουσικής και της κίνησης βρίσκεται στο επίκεντρο της μουσικοπαιδαγωγικής θεώρησης του Carl Orff. Παράλληλα αποτελεί τον εννοιολογικό προσδιορισμό της αρχαιοελληνικής λέξης μουσική ενώ είναι εμφανής σε όλους τους παραδοσιακούς μουσικοχορευτικούς πολιτισμούς.  Στο σεμινάριο θα διερευνήσουμε τις βαθύτερες σχέσης του τρίπτυχου λόγος, κίνηση, μουσική ξεκινώντας από την ομιλία και εστιάζοντας στο ρυθμό και τον επιτονισμό της. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα παρουσιαστούν- και θα δοκιμαστούν- τεχνικές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη μουσική σύνθεση και τη δημιουργία. Απώτερος στόχος είναι η παρουσίαση ενός τρόπου σκέψης που οδηγεί στη δημιουργία ανεξάρτητα από προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες.  Αυτό θα επιχειρηθεί μέσα από τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, την κατανόηση εννοιών και την αξιοποίησή τους στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων.

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΏ