Διδασκαλία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΜΠΛΕΡ (Μουσικός – Μουσικοθεραπευτής)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 30 ΩΡΕΣ

 

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ   29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 5  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΚΟΣΤΟΣ: 300 ΕΥΡΏ

 

 

Το σεμινάριο προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί ο συμμετέχοντας

 χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός του χαρακτήρας