Διδασκαλία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΜΠΛΕΡ (Μουσικός – Μουσικοθεραπευτής)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 30 ΩΡΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ,
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ:300 ΕΥΡΏ