ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ
(PhD,Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Χορού & Μουσικοκινητικής Αγωγής –Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.)

«Η ιδέα και ο μόχθος στον οποία υπέβαλα τον εαυτό μου ήταν μια αναγέννηση της μουσικής μέσα από την κίνηση, μέσα από το χορό» (Carl Orff, 1978:17). Με αφετηρία αυτή τη φράση θα εξερευνήσουμε το ρόλο της κίνησης και του χορού στη μουσικοκινητική αγωγή Carl Orff και τη βαθύτερη σχέση της με την κίνηση. Θα γίνει αναφορά στη θεωρία του Rudolf Laban (Laban Movement Analysis) εστιάζοντας στον τρόπο που αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στη μουσικοχορευτική πράξη. Επίσης να εξεταστεί ο τρόπος που μπορεί να αξιοποιηθεί μουσικοχορευτικό παραδοσιακό υλικό. Τέλος να γίνει σύντομη αναφορά στα στάδια κινητικής ανάπτυξης και σε σύγχρονες θεωρίες σχετικά με την κίνηση.
Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

 

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ