Τι είναι η Μουσικοκινητική αγωγή C. ORFF!!!!!

 Από 3 ετών έως 5 ετών 

Το μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής C. Orff απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας και γίνεται ομαδικά. Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο της μουσικής με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Το παιχνίδι, το τραγούδι, ο χορός, τα μουσικά όργανα της ορχήστρας Orff είναι τα μέσα με τα οποία τα παιδιά βιώνουν τις μουσικές έννοιες, πειραματίζονται, άλλοτε εκτελούν και άλλοτε δημιουργούν μουσικές και κινητικές συνθέσεις. Η ένωση της μουσικής με την κίνηση και τον λόγο δίνει την ευκαιρία για πολύπλευρες δημιουργικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αγαπούν τη μουσική. Χαίρονται τη συνεργασία, την ομαδικότητα, αποκτούν αυτογνωσία και αναπτύσσουν τη φαντασία και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Ηλικίες παιδιών: 3 έως 5 ετών και με τη συμμετοχή των γονιών
Ημέρα Έναρξης: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 Ώρα: 6.30 με 7.30 το απόγευμα.
Τόπος: ΣΠΑΡΤΗΣ 22 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210-6859383
Το Θέμα για το πρώτο μας μάθημα : ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΨΙΧΑΛΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΟΥΝ

Κόστος για το Πρώτο Μάθημα 10 ευρώ

 

Εφόσον κριθεί απαραίτητο
Το τμήμα θα συνεχίσει να λειτουργεί & με εξ αποστάσεως παρακολούθηση χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός του χαρακτήρας