Τι είναι το εργαστήριο Κατασκευών - Ζωγραφικής!!!!

Από 3 ετών έως 5 ετών

Οι κατασκευές και η ζωγραφική είναι μια πολύ σημαντική έκφραση της εικαστικής γλώσσας Όταν τα παιδιά φτιάχ¬νουν κατασκευές και ζωγραφίζουν μαθαίνουν να αναγνωρίζουν σχήματα και χρώματα, καλλιεργούν δεξιότητες όπως η λεπτή κινητικότητα, αποκτούν αίσθηση του εικαστικού αλλά και του ευρύτερου χώρου, εξοικειώνονται με την διαδικασία της σύνθεσης. Περπατώντας στο μονοπάτι που οδηγεί στην οργάνωση της μορφής ξεπερνούν εμπόδια, κατακτούν μικρές και μεγάλες νίκες, νοιώθουν την χαρά της δημιουργίας, αποκτούν αυτονομία. Όταν οι κατασκευές γίνονται στα πλαίσια μιας μικρής ομάδας καλλιεργείται η κοινωνικό¬τητα καθώς τα παιδιά μαθαίνουν τόσο την συνύπαρξη όσο και την συνεργασία.
Το Πολύτεχνο ευνοεί την δημιουργικότητα και μέσα από την τρυ¬φερή καθοδήγηση του παιδαγωγού τα παιδιά θα βαδίσουν βήμα - βήμα στο θαυμαστό μονοπάτι που οδηγεί στην γένεση της μορφής, στην αυτονομία και την κοινωνικότητα.

Ηλικίες παιδιών: 2,5 έως 5 ετών και με τη συμμετοχή των γονιών.
Ημέρα Έναρξης : Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, Ώρα: 06.30 - 07.30 το απόγευμα.
Τόπος: ΣΠΑΡΤΗΣ 22 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ. 210- 6859383
Το Θέμα για το πρώτο μας μάθημα : ΤΟ ΚΑΔΡΟ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

 

Εφόσον κριθεί απαραίτητο
Το τμήμα θα συνεχίσει να λειτουργεί & με εξ αποστάσεως παρακολούθηση χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός του χαρακτήρας