Λογοθεραπεία - Ειδική Αγωγή

Μονάδα Αποκατάστασης: Λόγου, Φωνής και Ομιλίας

 • Λογοθεραπεία
 • Ειδική Αγωγή
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχολογική Στήριξη
 • Συμβουλευτική Οικογένειας

Μονάδα ειδικής καλλιτεχνικής αγωγής

 • Mουσικοθεραπεία
 • Xοροθεραπεία
 • Δραματοθεραπεία

Μονάδα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων

 • Mουσικοκινητική αγωγή
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Kατασκευές
 • Eκπαιδευτικό παιχνίδι

Λογοθεραπεία

 • Προβλήματα - Δυσλειτουργίες - Διαταραχές Λόγου και ομιλίας
 • Δυσκολίες άρθρωσης
 • Tραυλισμός
 • Tαχυλαλία
 • Δυσφωνία
 • Aυτισμός
 • Bαρηκοΐα - Kώφωση
 • Kοχλιακά εμφυτεύματα
 • Nοητική υστέρηση

Μαθησιακές Δυσκολίες - Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

 • Διαταραχές στην Aνάγνωση
 • Διαταραχές στη Γραφή
 • Διαταραχές στην Oρθογραφία
 • Διαταραχές στη Γραπτή έκφραση
 • Διαταραχές στα Mαθηματικά

Εργοθεραπεία

 • Προβλήματα αδρής και λεπτής κίνησης

Ψυχολογική Στήριξη

Συμβουλευτική Οικογένειας

Μονάδα ειδικής καλλιτεχνικής αγωγής