Μουσικοθεραπεία

Η μουσική αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους, κατανοητούς και δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Σκοπός της μουσικοθεραπείας είναι, μέσω οποιασδήποτε μουσικής δραστηριότητας, να υπάρξουν ένα ή περισσότερα επιθυμητά αποτελέσματα πάνω στην έκφραση και την επικοινωνία.

Μπορεί η συνοδεία με όργανα, η δημιουργία στίχων πάνω σε ένα ήδη υπάρχον μουσικό θέμα, ο αυτοσχεδιασμός με μικρά κρουστά, η ακρόαση μουσικής σε συνδυασμό με την κίνηση, η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε συγκεκριμένους στίχους, η εκμάθηση ενός οργάνου, κ.ο.κ. Mπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους ενήλικες σε οποιαδήποτε ψυχοσωματική κατάσταση και φάση. Aπευθύνεται σε άτομα με ιδιαίτερες ψυχοσωματικές ανάγκες και αναπηρίες.