1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΣ (PhD Παιδοψυχίατρος)

Οι μαθησιακές δυσκολίες και οι διαραραχές της συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον είναι αλληλοτροφοδοτούμενες καταστάσεις που η αντιμετώπισή τους συνιστά πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς - μαθητές - γονείς.
Στην ημερίδα γίνεται μια διερεύνηση των αιτίων που μπορούν να προκαλέσουν εναντιωματικές και διασπαστικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον, του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι μαθησιακές δυσκολίες με τις συμπεριφορές αυτές αλλά και πως η βαθύτερη και ευρεία κατανόηση της αιτιοπαθογένειας, μπορεί να βοηθήσει ειδικό, εκπαιδευτικο και οικογένεια να στηρίξει αποτελεσματικά το παιδί.
Θα γίνει παρουσίαση και σχολιασμός περιστατικών.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

********************************************************************************

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΣΥΓΚΡΟΥΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ (Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)

Η ημερίδα θα εξετάσει Τα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών στην σχολική τάξη είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Τι αλήθεια φταίει και ένα παιδί συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο ?
Πως θα διαχειριστούμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στην σχολική τάξη
Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα που αφορούν την διαχείριση κρίσεων στην σχολική τάξη καθώς επίσης και τεχνικές για έλεγχο συγκρούσεων . θα δοθεί έντυπο με μελέτη περίπτωσης όπου μέσα από την μορφή εργαστηρίου θα δοθούν πρακτικές λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.