1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ (PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

Το περιεχόμενο της ημερίδας αποτελεί τη βάση των γνώσεων για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα στη Συμβουλευτική. Τα οφέλη του σεμιναρίου είναι σημαντικά για κάθε φοιτητή ή επαγγελματία των ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και για μάναντζερς, ειδικούς στο μάρκετινγκ, ιατρούς και γενικότερα επαγγελματίες στην εξυπηρέτηση κι επικοινωνία. Στους συμμετέχοντες προσφέρεται η ευκαιρία να διδαχθούν και να εφαρμόσουν τις βασικές δεξιότητες της Συμβουλευτικής όπως: • Ενεργητική ακρόαση, • Αντανάκλαση συναισθήματος, • Αντανάκλαση περιεχομένου, • Περίληψη / σύνθεση • Ενσυναίσθηση (empathy). Στα πλαίσια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν ποικίλες ασκήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να επιτύχουν την εφαρμογή της θεωρίας άμεσα.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ /
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ (PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

Η ημερίδα αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος. Κατά το θεωρητικό, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις πιο δια-δεδομένες κι εφαρμόσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις της ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές τους και κά-ποιες χρήσιμες τεχνικές από κάθε μια (συστημική, γνωσιακη -συμπεριφορική, προσωποκεντρική κ.λπ.) Κατά το πρακτικό μέρος,
θα αναλυθούν παραδείγματα συμβουλευτικής αντιμετώπισης γονέων,για κάθε μια από τις προσεγγίσεις ενώ παράλληλα
θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις, role-play και εκπαιδευτικές συνεδρίες μέσα στην ομάδα. Στόχος της ηερίδας είναι
η ικανότητα εφαρμογής των βασικών τεχνικών από τους συμμετέχοντες καθώς και η αναγνώριση του βασικού ύφους της κάθε σχολής.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ (Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)

Τα παιδιά μέσα από την ζωγραφική και το παιχνίδι τους εκφράζονται μιλάνε με τον δικό τους τρόπο , εκφράζουν τα συναισθήματά τους φόβους τις αγωνίες τους . Αν καταλάβουμε το παιδί μπορούμε να το βοηθήσουμε. Αν κατανοήσουμε την ζωγραφική του θα μπορέσουμε να αγγίξουμε λίγο την ψυχή του και να μοιραστούμε φόβους αγωνίες αλλά και να αναπτύξουμε τον προφορικό του λόγο. Στόχος της ημερίδας είναι η κατανόηση του παιδικού ιχνογραφήματος αλλά και πως αυτό θα αποτελέσει έναυσμα για την ανάπτυξη προφορικού λόγου , για την βελτίωση της λεπτής τους κίνησης και πώς να ενισχύσουμε την δημιουργικότητα του και την φαντασία του.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία

 


 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ (Dipl.-Psych. ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα διάφορα είδη των εξαρτήσεων στην παιδική και εφηβική ηλικία. Θα αναλυθούν τόσο οι παλαιού τύπου εξαρτήσεις (π.χ. ψυχοτρόπες ουσίες, τσιγάρο) όσο και οι νεότερες εξαρτήσεις (π.χ. προβληματική χρήση διαδικτύου) αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εγκαθίσταται η εξάρτηση καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των εξαρτητικών σχέσεων.
Παράλληλα θα προσεγγισθεί η έννοια της ποιότητας σχέσης γονέα-παιδιού ως παράγοντας πρόληψης των εξαρτήσεων και θα περιγραφούν παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο πρόληψης.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιασθούν το θεωρητικό πλαίσιο αλλά και μελέτες περιπτώσεων με στόχο την ευρύτερη κατανόηση και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της έννοιας της εξάρτησης. Το σεμινάριο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους ειδικούς και φοιτητές στον τομέα της ψυχικής υγείας, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και τους γονείς.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΣ (PhD Παιδοψυχίατρος)

Οι μαθησιακές δυσκολίες και οι διαραραχές της συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον είναι αλληλοτροφοδοτούμενες καταστάσεις που η αντιμετώπισή τους συνιστά πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς - μαθητές - γονείς. Στην ημερίδα γίνεται μια διερεύνηση των αιτίων που μπορούν να προκαλέσουν εναντιωματικές και διασπαστικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον, του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι μαθησιακές δυσκολίες με τις συμπεριφορές αυτές αλλά και πως η βαθύτερη και ευρεία κατανόηση της αιτιοπαθογένειας, μπορεί να βοηθήσει ειδικό, εκπαιδευτικο και οικογένεια να στηρίξει αποτελεσματικά το παιδί. Θα γίνει παρουσίαση και σχολιασμός περιστατικών.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ (Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)

Η ημερίδα θα εξετάσει Τα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών στην σχολική τάξη είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης Τι αλήθεια φταίει και ένα παιδί συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο ? Πως θα διαχειριστούμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στην σχολική τάξη Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα που αφορούν την διαχείριση κρίσεων στην σχολική τάξη καθώς επίσης και τεχνικές για έλεγχο συγκρούσεων . θα δοθεί έντυπο με μελέτη περίπτωσης όπου μέσα από την μορφή εργαστηρίου θα δοθούν πρακτικές λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

 


 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ (Dipl.-Psych. ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

Η παρούσα ημερίδα στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση των πιο συνηθισμένων διαταραχών της παιδικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι εξής διαταραχές: 1) ΔΕΠ-Υ, 2) Αγχώδεις διαταραχές (π.χ. διαταραχή αποχωρισμού, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή, διαταραχή μετατραυματικού στρες), 3) παιδική κατάθλιψη, 4) σχολική άρνηση/φοβία, 5) παιδικές φοβίες
Θα αναλυθούν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο των διαταραχών όσο και μελέτες περιπτώσεων και βιωματικές ασκήσεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση.
Η ημερίδα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους ψυχικής υγείας, παιδαγωγούς όλων των βαθμίδων καθώς και φοιτητές των παραπάνω κλάδων.
Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ (PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

• Βασικές αρχές συστημικής προσέγγισης • Εφαρμογή συστημικής προσέγγισης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο • Τεχνικές Συστημικής προσέγγισης στο σχολείο
Το σχολείο αποτελεί ένα σύστημα, το οποίο ανήκει σε ευρύτερα συστήματα και εμπεριέχει υποσυστήματα. Στην ημερίδα αυτή οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της συστημικής προσέγγισης και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε εκπαιδευτικά πλαίσια, ενισχύοντας τους μαθητές και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Θα έρθουν, επίσης, σε επαφή, με βιωματικό τρόπο, με συγκεκριμένες τεχνικές της συστημικής προσέγγισης και πώς αυτές μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων αλλά και να αξιοποιηθούν για ένα διαφορετικό χειρισμό δύσκολων καταστάσεων.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ (60 ΩΡΩΝ)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ (Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ (Dipl.-Psych. ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ(PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)
ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ(ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΣΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (PhD Παιδοψυχίατρος)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• Ενεργητική ακρόαση • Αντανάκλαση συναισθήματος • Αντανακλαση περιεχομένου Περίληψη / σύνθεση • Ενσυναίσθηση (empathy)


ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• Προσωποκεντρική θεραπεία (Person-centered therapy) • Συμπεριφορική / Γνωσιακή θεραπεία (Cognitive Behavior therapy)
• Λογικοθυμική θεραπεία (Rational Emotive therapy) • Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Transactional Analysis) • Μορφολογική (Gestalt)


ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
• Η κατανόηση του παιδικού ιχνογραφήματος αλλά και πως αυτό θα αποτελέσει έναυσμα για την ανάπτυξη προφορικού λόγου. • Η βελτίωση της λεπτής τους κίνησης και πώς να ενισχύσουμε την δημιουργικότητα


ΕΞΑΡΤΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

• Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα διάφορα είδη των εξαρτήσεων στην παιδική και εφηβική ηλικία. • Εξαρτήσεις ψυχοτρόπες ουσίες, προβληματική χρήση διαδικτύου αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εγκαθίσταται η εξάρτηση καθώς και ο τρόπος λειτουργίας


ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
•Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον
• Καταστάσεις που δυσκολεύουν εκπαιδευτικούς - μαθητές – γονείς • Εναντιωματικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον, • Τρόπος με τον οποίο διαπλέκονται οι μαθησιακές δυσκολίες • Προβλήματα συμπεριφοράς


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Τα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών στην σχολική τάξη είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης • Τι αλήθεια φταίει και ένα παιδί συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο ? • Πως θα διαχειριστούμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στην σχολική τάξη


ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• ΔΕΠ-Υ, • Αγχώδεις διαταραχές (π.χ. διαταραχή αποχωρισμού, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή, διαταραχή μετατραυματικού στρες), • παιδική κατάθλιψη, • σχολική άρνηση/φοβία •παιδικές φοβίες


Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

• Το σχολείο ως σύστημα • Η συστημική προσέγγιση στο εκπαιδευτικό πλαισιο • Βασικές τεχνικές της συστημικής προσέγγισης


ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

• Συναισθηματική αγωγή, • Συναισθηματική νοημοσύνη
• Διαχείριση συναισθήματος


ΠΑΙΔΙ & ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
• Η φαινομενολογία του φαινομένου της επιθετικότητας σε παιδιά και εφήβους. • Διασαφηνίζεται ο τρόπος που εκφράζεται σε κάθε εξελικτική φάση • Η κατηγοριοποίηση των διαφόρων μορφών επιθετικής συμπεριφοράς.


ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

• Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού • Διαταραχές λόγου προσχολικής ηλικίας • Προμαθηματικές δεξιότητες • Ο ρόλος της διεπι-στημονικής ομάδας • Σχολική ανάπτυξη – εξέλιξη • Σχολική ετοιμότητα (βιωματικές ασκήσεις ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης ).


ΠΑΙΔΙ & ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
● Τι σημαίνει διαζύγιο και από ποια φαινόμενα αποτελείται ● Οι 3 φάσεις του διαζυγίου ● Οι επιπτώσεις του διαζυγίου ● Τρόποι αντιμετώπισης από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον


ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

• Ευαισθητοποίηση και ψυχοεκπαιδευση ομάδας γονέων • Τεχνικές ομαδικής συμβουλευτικής • Παιχνίδια ρόλων • Η συστημική προσέγγιση στην εκπαίδευση • Το σχολείο ως σύστημα


ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΜΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

• Οι δυσκολίες των παιδιών στην σχολική τάξη • Σχέσεις με τους συμμαθητές τους • Στενή επαφή συνεργασίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες• Οργάνωση της μάθησης έξω από την τάξη, σε δραστηριότητες όπως επισκέψεις στην κοινότητα, σχολικές εκδρομές ή αθλητικές εκδηλώσεις·


ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ - ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21ΜΑΡΤΙΟΥ

• Προσεγγίσεις - τρόπος αντιμετώπισης και αποκατάστασης, • Aντιμετώπιση - εκπαίδευση, αποκατάσταση - κοινωνική ένταξη.
• Παρουσιάζονται αιτιολογικά μοντέλα που ερμηνεύουν την επιθετικότητα στα παιδιά.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 MAIOY


ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ
(PhD ΜSc Κλινική Νοσοκομειακή Ψυχολόγος - Οικογενειακή Σύμβουλος, Συνεργάτιδα Παν/μίου Αθηνών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ/Υ-ΙV

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στόχος:
Εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία της Ελληνικής κλίμακας αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ-IV

Κατασκευαστές: Κλίμακα ADHD-IV G. J. Du Paul, T. J. Power, A. D. Anastopoulos
(στάθμιση Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Αγγελή Κατερίνα, Ευσταθίου Γιώργος)

Απευθύνεται:
Σε Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Εργοθεραπευτές, Νηπιαγωγούς, Λογοπεδικούς κ.λ.π.

Εποπτεία στη χορήγηση του τεστ
Εκπαίδευση: 10 ωρών

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθογραφία