2ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2020

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ (PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

• Συναισθηματική αγωγή • Συναισθηματική νοημοσύνη • Διαχείριση συναισθήματος
Η αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης αναγνωρίστηκε το 1995 από τον Daniel Coleman ως σημαντικός θετικός παράγοντας ψυχικής υγείας αναδεικνύοντας την αξία της συναισθηματικής αγωγής, δηλαδή της βελτίωσης της ικανότητας διαχείρισης του συναισθήματος. Στο σεμινάριο αυτό θα ασχοληθούμε με τις έννοιες αυτες: συναισθηματική νοημοσύνη, συναισθηματική αγωγή, διαχείριση συναισθήματος και το πώς η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως το πρώτο συναισθηματικό σχολείο για το παιδί. Επιπλέον, θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια μπορεί να καλλιεργήσει στενούς συναισθηματικούς δεσμούς και συναισθηματική επικοινωνία. Τέλος θα αναδείξουμε με βιωματικό τρόπο στρατηγικές συναισθηματικής αγωγής που θα επιτρέψουν στο παιδί να διακρίνει και να κατανοει τα συναισθήματά του, να τα διαχειρίζεται, να ανταποκρίνεται σε αυτά και να τα έχει οδηγό στη σκέψη και τη συμπεριφορά του.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΑΙΔΙ & ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ (Dipl.-Psych. ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

• Η φαινομενολογία του φαινομένου της επιθετικότητας σε παιδιά και εφήβους. • Διασαφηνίζεται ο τρόπος που εκφράζεται σε κάθε εξελικτική φάση • Η κατηγοριοποίηση των διαφόρων μορφών επιθετικής συμπεριφοράς.

Γνωρίζουμε ότι η επιθετικότητα αποτελεί γενικά φυσικό και αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της διαδικασίας κοινωνικοποίησης του παιδιού. Στη σημερινή ωστόσο εποχή η επιθετικότητα και η αντιδραστική συμπεριφορά των παιδιών αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν οι ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί και φυσικά οι γονείς. Στο παρόν σεμινάριο ορίζεται αρχικά ο όρος «επιθετικότητα» καθώς και αναλύεται η φαινομενολογία του φαινομένου σε παιδιά και εφήβους. Διασαφηνίζεται ο τρόπος που εκφράζεται η επιθετικότητα σε κάθε αναπτυξιακή φάση και κατηγοριοποιούνται τα διαφορετικά είδη επιθετικής συμπεριφοράς που εμφανίζονται κατά την πορεία εξέλιξης του παιδιού. Παρουσιάζονται οι θεωρίες που έχουν διαμορφωθεί για τα αίτια της επιθετικότητας καθως και οι παράγοντες που προκαλούν και συντηρούν επιθετικές συμπεριφορές. Τέλος, αναλύονται εκτενώς τρόποι και τεχνικές παρέμβασης και αντιμετώπισης της επιθετικότητας τόσο στην καθημερινότητα όσο και στο σχολικό περιβάλλον.
Η ημερίδα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους, παιδαγωγούς και νηπιαγωγούς καθώς και σε φοιτητές των παραπάνω κλάδων.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ (Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)

• Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού • Διαταραχές λόγου προσχολικής ηλικίας • Προμαθηματικές δεξιότητες • Ο ρόλος της διεπι-στημονικής ομάδας • Σχολική ανάπτυξη – εξέλιξη • Σχολική ετοιμότητα (βιωματικές ασκήσεις ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης ).
Η μετάβαση από την μία βαθμίδα στην άλλη είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ζωή του παιδιού Πόσο έτοιμο είναι το παιδί να περάσει από το ένα στάδιο στο άλλο ; Είναι πολύ βασικό να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε πως αν το παιδί δεν έχει κατακτήσει κάποιες δεξιότητες θα δυσκολευτεί στην μετέπειτα μαθησιακή πορεία στο Δημοτικό Τι πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν το παιδί να μεταβεί όσο το δυνατόν καλύτερα και ποιο δυναμωμένο στο Δημοτικό ;

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΑΙΔΙ & ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ (Dipl.-Psych. ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

● Τι σημαίνει διαζύγιο και από ποια φαινόμενα αποτελείται ● Οι 3 φάσεις του διαζυγίου
● Οι επιπτώσεις του διαζυγίου ● Τρόποι αντιμετώπισης από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον

Τις τελευταίες δεκαετίες αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των διαζυγίων στη χώρα μας. Το διαζύγιο αποτελεί συχνά μία από τις πρώτες σημαντικές απώλειες που καλείται να διαχειριστεί ένα παιδί στη ζωή του. Πέρα από τα συναισθήματα και τις αλλαγές στην καθημερινότητα που χρειάζεται να επεξεργαστεί ένα παιδί χωρισμένων γονιών συχνά η λανθασμένη στάση και αντιμετώπισή του από τη μεριά τόσο του οικογενειακού όσο και του σχολικού περιβάλλοντος επιτείνουν τις δυσκολίες και οδηγούν στην εμφάνιση δυσάρεστων συμπτωμάτων. Στην ημερίδα θα αναλυθούν και θα συζητηθούν τα εξής θέματα:
Η ημερίδα απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, συμβούλους, παιδαγωγούς και νηπιαγωγούς καθώς και σε φοιτητές των παραπάνω κλάδων

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ - ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
(ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΛΟΓΕΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΣ (PhD Παιδοψυχίατρος)

• Προσεγγίσεις - τρόπος αντιμετώπισης και αποκατάστασης, • Aντιμετώπιση - εκπαίδευση, αποκατάσταση - κοινωνική ένταξη.
• Παρουσιάζονται αιτιολογικά μοντέλα που ερμηνεύουν την επιθετικότητα στα παιδιά.
Στην ημερίδα αυτή θα ενημερωθούμε για τις αιτίες της νοητικής καθυστέρησης, την φαινομενολογία σε όλο το ηλικιακό φάσμα, καθώς και τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης. Επιπλέον, θα αναφερθούμε στις σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισης των συναισθηματικών δυσκολιών που τις συνοδεύουν, καθώς και την κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη των ατόμων. Επίσης, θα αναφερθούμε στις θεραπευτικές ευκαιρίες και πλαίσια τα οποία υπάρχουν ειδικά στη χώρα μας.

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΟΛΩΝ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ (ΜSc Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ (PhD Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

• Ευαισθητοποίηση και ψυχοεκπαιδευση ομάδας γονέων• Τεχνικές ομαδικής συμβουλευτικής • Παιχνίδια ρόλων
Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί η αξία της ομαδικής συμβουλευτικής γονέων, η οποία τους ευαισθητοποιεί, τους εκπαιδεύει σε θέματα που αφορούν τη σχέση τους με το παιδί, τους βοηθά μέσω της ανταλλαγής απόψεων και συναισθημάτων και προάγει την αλλαγή της συμπεριφοράς τους και τη βελτίωση της σχέσης τους με το παιδί. Θα παρουσιαστούν βιωματικά κάποιες τεχνικές της διεργασίας αυτής με εστίαση στο παιχνίδι ρόλων, το οποίο αναδεικνύει πληροφορίες δυσπρόσιτες με άλλο τρόπο και παρέχει στους γονείς ένα εργαλείο διερεύνηση της συμπεριφοράς τους και των συναισθημάτων τους, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους γονείς

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ή ΜΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ (Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής - ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)

 

• Οι δυσκολίες των παιδιών στην σχολική τάξη • Σχέσεις με τους συμμαθητές τους
• Στενή επαφή συνεργασίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες• Οργάνωση της μάθησης έξω από την τάξη, σε δραστηριότητες όπως επισκέψεις στην κοινότητα, σχολικές εκδρομές ή αθλητικές εκδηλώσεις·
Σήμερα, μετά από τη διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994), η παιδαγωγική συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την πρόταση της ενσωμάτωσης (mainstreaming) και της ένταξης (integration) σε αυτήν της συνεκπαίδευσης (inclusion) των μαθητών με και χωρίς Αναπηρία σε «ένα σχολείο για όλους» όπως αναφέρεται στη Χάρτα του Λουξεμβούργου (1996), (Watkins 2003).
Σε αντίθεση με την πολιτική της ένταξης, που προωθεί την ιδέα της προσαρμογής του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και του σχολείου, η συνεκπαίδευση αναφέρεται στην αναδιοργάνωση του σχολείου ώστε να συμπεριλάβει (Include) και τους μαθητές με Αναπηρία (Χατζημανώλη, 2005).
Μέχρι σήμερα αυτό που γίνεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο τυπικό σχολείο.
Με το ΦΕΚ 3561/2016 μπαίνει ο όρος Συνεκπαίδευση - Συμπερίληψη σε ένα σχολείο για όλους σε μία τάξη που μπορεί να δεχτεί και να εκπαιδεύσει όλα τα παιδιά με ή χωρίς αναπηρία

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.


ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ

(PhD ΜSc Κλινική Νοσοκομειακή Ψυχολόγος - Οικογενειακή Σύμβουλος, Συνεργάτιδα Παν/μίου Αθηνών) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ/Υ-ΙV

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Στόχος:
Εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία της Ελληνικής κλίμακας αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ-IV

Κατασκευαστές: Κλίμακα ADHD-IV G. J. Du Paul, T. J. Power, A. D. Anastopoulos
(στάθμιση Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία, Αγγελή Κατερίνα, Ευσταθίου Γιώργος)

Απευθύνεται:
Σε Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Εργοθεραπευτές, Νηπιαγωγούς, Λογοπεδικούς κ.λ.π.

Εποπτεία στη χορήγηση του τεστ
Εκπαίδευση: 10 ωρών

Θα δοθεί πλούσιο υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθογραφία