Ειδική Αγωγή

Μονάδα ειδικής καλλιτεχνικής αγωγής

 • Mουσικοθεραπεία
 • Xοροθεραπεία
 • Δραματοθεραπεία

Μονάδα ειδικής καλλιτεχνικής αγωγής

Μουσικοθεραπεια

Μουσικοθεραπεία Η μουσική αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους, κατανοητούς και δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Σκοπός της μουσικοθεραπείας...
 • 44 Students
 • 0 Lessons

Εικαστική θεραπεία

Εικαστική θεραπεία Η Εικαστική Θεραπεία ή Θεραπεία μέσω Τέχνης είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας που βασίζεται στη χρήση υλικών και χρωμάτων...
 • 20 Students
 • 0 Lessons

Xοροθεραπεία

Xοροθεραπεία Η θεραπευτική χρήση της κίνησης και του χορού συμβάλει στη δημιουργική συμμετοχή του ατόμου, προάγοντας τη συναισθηματική, γνωστική και...
 • 22 Students
 • 0 Lessons

Δραματοθεραπεία

Δραματοθεραπεία Η Δραματοθεραπεία βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν την αυτοοργάνωσή τους, να επιτύχουν την τάξη μέσα τους και να οργανώσουν...
 • 15 Students
 • 0 Lessons