ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ : ΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΣ  (MD, PhD Παιδοψυχίατρος) ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΩ • Προσεγγίσεις – τρόπος αντιμετώπισης και αποκατάστασης • Aντιμετώπιση – εκπαίδευση, αποκατάσταση –

Συμμετοχή