Μουσικοθεραπεια

10 weeks
All levels
0 lessons
0 quizzes
44 students

Μουσικοθεραπεία

Η μουσική αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους, κατανοητούς και δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Σκοπός της μουσικοθεραπείας είναι, μέσω οποιασδήποτε μουσικής δραστηριότητας, να υπάρξουν ένα ή περισσότερα επιθυμητά αποτελέσματα πάνω στην έκφραση και την επικοινωνία.

Μπορεί η συνοδεία με όργανα, η δημιουργία στίχων πάνω σε ένα ήδη υπάρχον μουσικό θέμα, ο αυτοσχεδιασμός με μικρά κρουστά, η ακρόαση μουσικής σε συνδυασμό με την κίνηση, η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε συγκεκριμένους στίχους, η εκμάθηση ενός οργάνου, κ.ο.κ. Mπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους ενήλικες σε οποιαδήποτε ψυχοσωματική κατάσταση και φάση. Aπευθύνεται σε άτομα με ιδιαίτερες ψυχοσωματικές ανάγκες και αναπηρίες.

Curriculum is empty
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0