ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ CARL ORFF ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΑΝΟΥ (MSc Μουσικοπαιδαγωγός) Οι σύγχρονες τάσεις αγωγής αποτελούν τον αντίποδα στην σημερινή οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα. Η τεχνολογικά

Συμμετοχή

ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ & ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΩΝ ΩΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗ (4Cs)ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός Μουσικής, Διδάκτωρ ΤΜΣ Ιονίου Παν/μίου Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Π.Ε. Γ΄ Αθήνας. Μέλος συγγραφικής ομάδας

Συμμετοχή