ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΕΦΗ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ (M.Α. Music Education, Μουσικοπαιδαγωγός)

Σε αυτό το σεμινάριο θα εστιάσουμε σε μια αναλυτική παρουσίαση όλων των βημάτων που οδηγούν σε ένα επιτυχημένο project(σχέδιο εργασίας). Η εκπαιδευτική αξία και ο ρόλος των project έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπως διαφαίνεται και από τα νέα προγράμματα σπουδών ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ καθολικού σχεδιασμού. Η μέθοδος project είναι μια βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος που εμπλέκει δημιουργικά όλα τα παιδιά, προσεγγίζει διαθεματικά το αναλυτικό πρόγραμμα και εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Τα project μπορούν επίσης να υποστηρίξουν καίρια και σύγχρονα εκπαιδευτικά αιτήματα, όπως τα εργαστήρια δεξιοτήτων, την ομαδοσυνεργατικότητα, την διαφοροποιημένη διδασκαλία, την ανεστραμμένη τάξη κ.λπ. Συγκεκριμένα το σεμινάριο θα εστιάσει στις παρακάτω έννοιες:

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ