ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ (ΜSc Μουσικοπαιδαγωγός)

Στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούμε με τη γραφή των ήχων και της μουσικής. Η χρήση της γραφικής παρτιτούρας στην αρχή της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών είναι μια δημιουργική διαδικασία. Πολλές φορές στην προσέγγιση Ορφ η δημιουργία γραφικής παρτιτούρας γίνεται αφορμή για τη σύνδεση της μουσικής, της κίνησης, του λόγου. Η μουσική κάνει διάλογο με την κίνηση και αποτυπώνεται στο χαρτί. Άλλες φορές ο διάλογος αποδίδεται σαν μια απλή γραφική παρτιτούρα… και άλλες φορές καταλήγει σε πρωτότυπη εικαστική δημιουργία.

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ