ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΑΝΟΥ (ΜSc Μουσικοπαιδαγωγός)

Ένα μάθημα Ορφ χρησιμοποιεί μέσα όπως την κίνηση, τη μουσική, το τραγούδι και όργανα από την ορχήστρα Ορφ. Η διδασκαλία ακολουθεί τεχνικές βασισμένες σε σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και το μουσικό υλικό που χρησιμοποιείται αποτελείται από δομικά στοιχεία που περιέχονται σε απλές αλλά και σύνθετες μουσικές κατασκευές. Στόχος του σεμιναρίου είναι ο σχεδιασμός μιας διδασκαλίας αξιοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία εκφράζοντας τη φιλοσοφία της παιδαγωγικής αυτής προσέγγισης αλλά και ακολουθώντας την πολιτισμική παράδοση της χώρας μας.
Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ