ΣΑΒΒΑΤΟ12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΛΗ (Καθηγήτρια Δημιουργικού Χορού MasterofArrts)

 

O Δημιουργικός χορός είναι η επικοινωνία μέσω της κίνησης. Χορεύοντας με τα παιδιάτους δίνεις τηνδυνατότητα να εξερευνήσουν τα σώματά τους, τα συναισθήματα τους,τα αντικείμενα, τα σχήματα, τους ρυθμούς και τους ήχους.Σε αυτή την ημερίδα θα γνωρίσουμε τι είναι οδημιουργικός χορός  , σε ποια στοιχεία βασίζεται και πώς μπορούμε να χτίσουμε ένα μάθημα κίνησης για παιδιά προσχολικήςηλικίας.

Σημείωση:Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.