ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ (ΜSc Μουσικοπαιδαγωγός)

ΚΟΣΤΟΣ 50 ΕΥΡΩ

 

Οι τέχνες, παρόλο που είναι γνωστό πως έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους, σπάνια αντιμετωπίζονται ολιστικά. Όταν γίνεται αυτό, συνήθως, συμβαίνει επικοινωνώντας δύο τέχνες μεταξύ τους προσφέροντας έμπνευση η μία στην άλλη (Παράδειγμα, η μουσική για το χορό, ένας πίνακας ζωγραφικής για τη μουσική ή ένα γλυπτό για τη ζωγραφική).

Οι τέχνες, όμως, αποτελούν τα μέσα κατανόησης του πολιτισμού, τα οφέλη τους για το παιδί, τον ενήλικα, στα πλαίσια της εκπαίδευσης ή έξω από αυτήν, είναι κοινά και ευρέως γνωστά. Η δημιουργική σκέψη των παιδιών, από την άλλη μεριά, εξαρτάται από τις τέχνες, πόσο μάλλον, από τη σύνδεση αυτών. Σ’ αυτό το σεμινάριο θα δούμε ολιστικά τις τέχνες μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει το σύστημα Carl Orff.  Η ζωγραφική, η γλυπτική, το θέατρο, ο λόγος (λογοτεχνία και ποίηση), ο κινηματογράφος κλπ  θα ενωθούν με τη μουσική για να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εκπαίδευση, αλλά και για να δούμε με μία νέα οπτική εμείς οι ίδιοι, το πως μπορούν να ενσωματωθούν οι τέχνες συνολικά στη ζωή.

 

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά & για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.