(Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα τους και να τα διαχειρισθούν )

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΕΡΑ ΒΟΡΥΛΛΑ (M.Ed.,Υποψ.Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Υπ.Περιβαλ.Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής)
Στρες: Μπορούν τα παιδιά να διαχειριστούν το στρες τους; Ποιες είναι οι κατάλληλες τεχνικές; Στο εργαστήριο θα επεξεργαστούμε βιβλία παιδικής λογοτεχνίας ως αφόρμηση για κοινωνικοσθηματική μάθηση: αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των ηρώων, τα επεξεργαζόμαστε μέσα από παιχνίδι ρόλων και καταλήγουμε σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αναγνώρισης των συναισθημάτων (λύπη, φόβος, θυμός) και τεχνικές χαλάρωσης για μικρά παιδιά ως μέσο για τη διαχείριση των συναισθημάτων και του στρες.
Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση δια ζώσης αλλά και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.
ΚΟΣΤΟΣ :50 ΕΥΡΏ