ΚΥΡΙΑΚΗ  9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΑΡΙΖΑΣ (Ηθοποιός – Εμψυχωτής  Θεάτρου – Θεατρικού Παιχνιδιού)

ΚΟΣΤΟΣ 50 ΕΥΡΩ

Σκοπός του εργαστηρίου είναι: ●  Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη μέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού και της Δραματοποίησης.

  • Να παρουσιάσει Θεατρικές Τεχνικές και Παιχνίδια που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες όσο και στη διαθεματική εργασία στο σχολείο. ● Να αναπτύξει δραστηριότητες αίσθησης, κίνησης, έκφρασης, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να  μπαίνουν στη σύμβαση του παιχνιδιού ●  Να αποκτήσουν επαφή με την Παιδαγωγική Θεάτρου σε θεωρητικό επίπεδο. Το εργαστήρι περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: Θεατρικό Παιχνίδι – Δραματοποίηση, Θεατρικές Τεχνικές, Παιχνίδια Θεατρικής Έκφρασης, Επινόηση και σκηνική απόδοση ιστοριών.Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν: Παιχνίδια Γνωριμίας, Παιχνίδια Μεταμόρφωσης, Ασκήσεις Χαλάρωσης – Παρατήρησης και Συγκέντρωσης της Προσοχής, Παιχνίδια Σωματικής Κίνησης και Έκφρασης, Λεκτικά και Ρυθμικά Παιχνίδια, Αυτοσχεδιασμούς.

Το εργαστήρι θα διερευνήσει στην πράξη ερωτήματα όπως: τι παιχνίδια μπορώ να χρησιμοποιήσω και πώς μπορώ να επινοώ παιχνίδια; Πώς διευκολύνω τις ιδέες των παιδιών στο να φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες; Πώς χρησιμοποιώ τη θεατρική εμπειρία για να κάνω το μάθημα ενδιαφέρον; Πώς εμψυχώνω ένα θεατρικό εργαστήρι; Ποιος είναι ο ρόλος μου ως εμψυχωτή-τριας;

 

Το σεμινάριο προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως εφόσον κριθεί απαραίτητο ή το επιθυμεί ο συμμετέχοντας

 χωρίς να παρακωλύεται ο βιωματικός του χαρακτήρας