ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ
(Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε Αθήνας Υπ Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών,
Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής – ΕΚΠΑ Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας)

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει , όπου οι δημογραφικές αλλαγές ακολουθούν την τεχνολογική πρόοδο, απαιτείται ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο για κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. (European Commission, 2008) Οι αλλαγές που επιτεύχθηκαν αυτό το διάστημα των δύο τελευταίων αιώνων, οδήγησαν τις κοινωνίες σε μετασχηματισμό κοινωνιών γνώσεων, και επηρέασαν το σύγχρονο σχολείο. Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του σύγχρονου τρόπου εκπαίδευσης έχει διαφοροποιηθεί από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίες .Ειδικότερα σήμερα σε μία κοινωνία πολυπολιτισμική , με δεδομένο την κυριαρχία της τεχνολογίας την εξέλιξη των επιστημών καθώς επίσης την ταχύτατη ανανέωση της γνώσης , το σύγχρονο σχολείο καλείται να επιτελέσει το ρόλο του, όχι μόνο τις λειτουργίες της διαχείρισης της πληροφορίας και της γνώσης αλλά και την προετοιμασία των μαθητών του για ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο μέλλον. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν οι οριζόντιες δεξιότητες ο ρόλος τους για τα παιδιά και η συσχέτισή τους με την αγορά εργασίας καθώς επίσης πως μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την διαφοροποιημένη διδασκαλία.

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ