ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΡΟΥ (Φιλόλογος, Ψυχολόγος MSc Εφηβικής & Αναπτυξιακής Υγείας)

Το σεμινάριο-ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους ειδικούς και φοιτητές που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς κ.α.)καθώς και γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τις ανάγκες και δυσκολίες του γονέα σε σχέση με τον ρόλο του.
Στόχοι:
1.Να αναγνωρίσουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά της ψυχικής αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, αυτοαποδοχής σε παιδιά και εφήβους.
2.Να γνωρίσουν στρατηγικές προώθησής τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
3.Να έρθουν σε επαφή με τεχνικές καλλιέργειάς τους στην τάξη ή στη συμβουλευτική γονέων και εφήβων.
4.Να ασκηθούν βιωματικά σε κάποιες από αυτές τις τεχνικές.

Σημείωση: Η ημερίδα προσφέρεται και για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

ΚΟΣΤΟΣ:50 ΕΥΡΩ